Absolvoval Fakultu bezpečnostního inženýrství na VŠB-TU Ostrava. Pracuje jako bezpečnostní technik a technik požární ochrany ve firmě ENVIFORM a.s. Je koordinátorem BOZP pro práci na staveništi. V současné době je "otcem" projektu E-LERNINGOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ.