Vystudoval Zkušebnictví a metrologi na VUT v Brně. Téměř 10 let se zabývá metrologií a zkušebnictvím. Je hlavním metrologem TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. a vedoucím auditorem QMS a EMS ve firmě ENVIFORM a.s. Má praktické zkušenosti se zavádění ISO/TS P 16 949, ISO 9001, ISO/IEC 17025, MSA.