BOZP a PO

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

 
Dle zákoníku práce má zaměstnavatel povinnost zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tato školení doplňují jejich kvalifikační předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jejich práce a pracoviště, což dává zaměstnavateli povinnost pravidelně ověřovat jejich znalost a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.
 

 • Školení BOZP
 • Školení vedoucích zaměstnanců
 • Pomoc při provedení vstupní instruktáže na pracovišti s praktickým zácvikem
 • Školení 1. pomoci
 • Školení řidičů referentských vozidel
 • (rovněž ve variantě e-learning)

 • Školení práce ve výškách
 • Školení pro práci v OOPP proti pádu
 • Školení obsluhy vysokozdvižných vozíků (VZV)
 • Školení obsluhy el. VZV mobil. manipulátorů
 • Školení řízení těžkých stavebních strojů
 • Školení provozovatelů motorových vozíků
 • Školení obsluhy transportních zařízení (pásové dopravníky)

Požární ochrana (PO)

 
Dle zákona č. 133/1985 § 16 jsou právnické a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím povinny zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně a odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany.
 

 • Školení zaměstnanců
 • Školení vedoucích zaměstnanců
 • Odborná příprava preventivních požárních hlídek a preventistů PO

Vstupní školení do TŽ

 

Více zde

Některá školení BOZP a PO jsou dostupná rovněž v elektronické verzi

 

Přehled e-learningových školení
 

Kontaktní formulář

Zajímá Vás cena školení? Potřebujete navrhnout školení na míru? Chcete se objednat na školení? Zajímá Vás něco ohledně školení? NAPIŠTE NÁM!

 

Proč my?

1

Kvalitní lektorský tým

2

Propojení teorie s praxí

3

Komplexnost nabízených služeb

4

Individuální přístup k zákazníkovi

5

Péče o zákazníky