Vstupní školení do TŽ

POKYNY PRO ABSOLVOVÁNÍ VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ DO AREÁLU TŽ a.s.

Kde školení probíhá

MÍSTO ŠKOLENÍ: Závodní 814, Staré Město, 739 61 Třinec - učebna 104 (1. patro)

MÍSTNOST PRO ZÁPIS: dveře č. 106

Kdy školení probíhá

TERMÍN: každé úterý (v případě většího počtu osob dle dohody)

ZAČÁTEK ŠKOLENÍ PRO ZAMĚSTNANCE TŽ a.s., Kovo Třinec s.r.o., Trialfa s.r.o.: 8:00 hod

ZAČÁTEK ŠKOLENÍ PRO ZAMĚSTNANCE OSTATNÍCH SPOLEČNOSTÍ: 9:00 hod

Postup pro nahlášení pracovníků společnosti na školení:

  • V případě většího počtu zaměstnanců (5 a více) je nutné předem telefonické ohlášení 558 53 6730.
  • Registrace na školení probíhá v místnosti č. 106 nejpozději 15 min před začátkem školení.

Cena školení:  400 Kč s DPH/ osoba

Platnost školení:  3 roky

Platba za školení:

  • Hotově na místě, potvrzení vystavením paragonu
  • Fakturou po zaslání objednávky

Průběh školení:

  • QMS, EMS a Společenské zodpovědnosti
  • Prevence závažných havárií
  • Požární ochrana
  • Povolování vstupu, ostraha objektů a majetku TŽ a.s.
  • Systém řízení BOZ
  • Úvodní školení BOZ

VSTUP NA ŠKOLENÍ V ČISTÉM ODĚVU A OBUVI !!!