Vstupní školení do TŽ

POKYNY PRO ABSOLVOVÁNÍ VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ DO AREÁLU TŽ a.s.

Kde školení probíhá

MÍSTO ŠKOLENÍ: Závodní 814, Staré Město, 739 61 Třinec - učebna 104 (1. patro)

MÍSTNOST PRO ZÁPIS: dveře č. 106

Kdy školení probíhá

TERMÍN: každé úterý (v případě většího počtu osob dle dohody)

ZAČÁTEK ŠKOLENÍ PRO ZAMĚSTNANCE TŽ a.s., Kovo Třinec s.r.o., Trialfa s.r.o.: 8:00 hod

ZAČÁTEK ŠKOLENÍ PRO ZAMĚSTNANCE OSTATNÍCH SPOLEČNOSTÍ: 9:00 hod

Postup pro nahlášení pracovníků společnosti na školení:

 • V případě většího počtu zaměstnanců (5 a více) je nutné předem telefonické ohlášení 558 53 6730.
 • Registrace na školení probíhá v místnosti č. 106 nejpozději 15 min před začátkem školení.
 • Při zápisu předložit formulář „Žádanka o zápis na Vstupní školení do TŽ“ nebo zaslat elektronicky - viz kontakty. (K dispozici: v budově ENVIFORMU na ul. Závodní, na webových stránkách ENVIFORMU – v sekci Vzdělávání – Školení do TŽ, na hlavní bráně do TŽ a.s.).

Cena školení:  300 Kč s DPH/ osoba

Platnost školení:  3 roky

Platba za školení:

 • Hotově na místě, potvrzení vystavením paragonu
 • Fakturou po zaslání objednávky
 • Fakturou po předložení formuláře „ Žádanka o zápis na Vstupní školení do TŽ“ nebo zaslat elektronicky - viz kontakty.

Průběh školení:

 • QMS, EMS a Společenské zodpovědnosti
 • Prevence závažných havárií
 • Požární ochrana
 • Povolování vstupu, ostraha objektů a majetku TŽ a.s.
 • Systém řízení BOZ
 • Úvodní školení BOZ

VSTUP NA ŠKOLENÍ V ČISTÉM ODĚVU A OBUVI !!!