Ve firmě ENVIFORM a.s. pracuje jako bezpečnostní technik. Je lektorem úterních Vstupních školení do areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s.