Téměř 10 let pracuje jako bezpečnostní technik. Je absolventem Fakulty bezpečnostního inženýrství na VŠB-TU Ostrava.