Moudrost znamená dosáhnout nejlepších cílů nejlepšími prostředky.

Frances Hutcheson,