Buď moudřejší než druzí lidé, když můžeš, ale neříkej jim to.

Lord Chesterfield,